en
info@nikabchemie.com

افزودنی های روی

   

فلز روی نسبت یه چدن و فولاد حالت آندی داردبنابراین هنگامیکه به صورت پوشش هایی به ضخامت

(میکرون 153-7) روی قطعات اعمال شود،حفاظت بیشتری رادرمقایسه با نیکل و سایرپوشش کاتدی با ضخامت مشابه

ایجاد میکند.هنگامیکه هدف اصلی حفاظت در مقابل خوردگی اتمسفری ویا فضای سرپوشیده باشدترجیحا ازفلز روی

برای پوشش دادن قطعات فولادی و چدنی استفاده میشود، زیرا این فلز نسبتا ارزان بوده و پوشش دادن آن از طریق

روش های ثابت و بارل به راحتی امکان پذیر است.

افزودنی های روی که در نیکاب شیمی تولید میگردند عبارتند از:

* براقی روی متناسب با نوع وان روی از روی سیانوری،روی اسیدی،روی قلیایی،روی آلیاژی

*کمک  براقی روی متناسب با نوع وان روی از روی سیانوری،روی اسیدی،روی قلیایی،روی آلیاژی


تمام افزودنیهای روی خواص زیر را دارا میباشند:

  • *قادر به ایجاد لایه ای از فلز روی با براقیت فوق العاده زیاد و پوشش دهی عالی.

  • *قادر به تشکیل یک لایه روی باقابلیت انعطاف و راندمان بالا و بدون شکنندگی.

  • *قدرت پرتاب زیاد جهت پوشش در نواحی شدت جریان های ضعیف (LCD)

  • *استفاده از این محصولات بسیار ساده ، پایدار و مقرون به صرفه می باشد.

  • *کرماته پذیری مطلوب در رنگهای آبی،زرد،سبز و مشکی.

  • *این محصولات برای سیستم های ثابت و گردان با سیانور بالا ،متوسط و پایین مناسب  
  •  
  •    میباشد و به لحاظ مقدار مصرف پایین ، مقرون به صرفه می باشد.