en
info@nikabchemie.com

افزودنی های نقره

فرايند آبكاري نقره بسيار ساده و در صورت پيروي از تكنولوژي علمي روز مقرون به صرفه ميباشد.مقدار شدت جريان و زمان در آبكاري نقره

با ساير آبكاريها متفاوت ميباشد .

در اين آبكاري نياز به شدت جريان پايين و زمان كم ميباشد ، در شدت جريان پايين نقره يكنواخت و پوشش براق ميباشد ولي ضخامت

پوشش كم است ، در صورتيكه نياز به پوشش با ميكرون بالا باشد با استفاده ازبراقی نقره    وكمك براقي هم ميتوان از شدت جريان بالاتر

استفاده كرد و هم پوششي براق با ميكرون بالا ايجاد ميگردد .

براقي مذكور براي آبكاري قطعات برنجي و مسي مخصوصا در صنايع الكترونيك ومخابرات مناسب مي باشد و توانايي ايجاد پوششي

يكنواخت با چسبندگي مطلوب را دارد.

 درصورتيكه پس از اتمام آبكاري نقره از پسيو نقره استفاده شود درحاليكه تغيير رنگ ميدهد در برابر تغييرات محيطي بسيار پايدار ميباشد .

افزودنی های نقره که در نیکاب شیمی تولید میشوند عبارتند از:

*براقی نقره

*کمک براقی نقره

*پسیو نقره

تمام افزودنی های نقره خواص زیر را دارا میباشند:

*توانایی ایجاد پوشش سفید و یکنواخت با میکرون بالا همراه با چسبندگی فوق العاده زیاد.

*قابلیت عملکرد در دامنه وسیعی از شدت جریان.

*قدرت پرتاب و هدایت الکتریکی بالا.

*دارای مصرف پایین و قیمت مناسب.